OFERTA

POMIARY I INSPEKCJE

Pomiary geometryczne orurowania oraz konstrukcji stalowych do celów remontów w warunkach morskich.

Wadliwe orurowanie (np. z powodu korozji) może zostać pomierzone w warunkach morskich. Dokładność wykonanego pomiaru to 1mm.

 

Jak działamy?

 

Po wykonaniu pomiarów sporządzany jest rysunek izometryczny do celów fabrykacji nowej rury ‘na wymianę’. Rysunek izometryczny może zostać sporządzony na podkładzie istniejącego rysunku, pokazując właściwe wymiary potrzebne do wpasowania rury na wymianę.W przypadku braku podkładu z rysunkiem izometrycznym sporządzony może zostać nowy rysunek izometryczny.

 

Fabrykacja nowej rury może odbyć się w warsztacie na lądzie, a po skontrolowaniu wymiarów może zostać dostarczona na statek bądź platformę wiertniczą i zainstalowana bez spawania

Rysunki techniczne

Ułatwiamy modyfikacje poprzez utworzenie modelu 3D

 

 

Na podstawie pomiarów może zostać sporządzony również model 3D, który umożliwi projektantom sporządzenie modyfikacji lub zaprojektowanie nowych elementów orurowania bądź konstrukcji stalowych w taki sposób aby uniknąć kolizji z innymi elementami na statku,

 

Po zaprojektowaniu modyfikacji bądź nowych elementów które mają zostać dodane do statku, ich fabrykacja może rozpocząć się w warunkach warsztatowych w czasie gdy statek jest normalnie eksploatowany na morzu. Następnie po sfabrykowaniu nowych elementów mogą zostać one błyskawicznie zainstalowane na statku podczas wizyty w stoczni lub w porcie

 

Korzyści dla klientów

 

  1. Uniknięcie bądź zminimalizowanie potrzeby postoju statku w warunkach stoczniowych,
  2. Utrzymywanie orurowania na statku w dobrym stanie technicznym poprzez bieżące serwisowanie, minimalizacja ryzyka awarii,
  3. Minimalizacja bądź całkowite wykluczenie potrzeby spawania na statku i jednoczesna minimalizacja ryzyka pożaru,
  4. Możliwość skorzystania z jednego wykonawcy który pomierzy geometrię wadliwego orurowania, sfabrykuję orurowanie na wymianę, a następnie zainstaluje na statku dostarczając kompleksową usługę,
Narzędzie pomiarowe

Skanowanie laserowe

 

 

W przypadku większych pomiarów, lub gdy obiekt który trzeba pomierzyć jest niedostępny korzystamy z precyzyjnego skanera laserowego Z+F 5006h. Skaner umożliwia pomiar ponad miliona punktów na sekundę z dokładnością lepszą niż 1mm, pomiary skanerem laserowym wykonujemy również w warunkach morskich, podczas normalnej eksploatacji statku. Umożliwia to wykluczenie potrzeby postoju statku w stoczni podczas fazy projektowania,

Urządzenie pomiarowe
[]